1.000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
İNDİRİM RÜZGÂRI ESTİRİYORUZ , YAKALAYIN. İNDİRİM RÜZGÂRI ESTİRİYORUZ , YAKALAYIN. İNDİRİM RÜZGÂRI ESTİRİYORUZ , YAKALAYIN. İNDİRİM RÜZGÂRI ESTİRİYORUZ , YAKALAYIN.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (K.V.K.K.)

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME METNİ

ERDOĞAN ÇELİK'in (“ZENCLOK”) www.zenclok.com internet sitesi aracılığı ile ne tür veriler topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve ZENCLOK'un verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
• ZENCLOK’un işlediği veriler üstündeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
• Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğiniz gibi konularda sizleri bilgilendirmek istemekteyiz.
A- ZENCLOK olarak kişisel verilerinizi işleyebilir miyiz? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tarafınıza sunmakta olduğumuz hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birtakım verilerinizi işlemekteyiz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tarafınıza sunmakta olduğumuz hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birtakım verilerinizi işlemekteyiz.
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlememiz, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olmamız sebebiyle KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla belirli sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olmaktayız.
Veri sorumlusu olmamız sebebiyle açık rızanız olması veya KVKK’nin 5/2. maddesinde belirtilen istisnaların bulunması halinde kişisel verilerinizi hukuka uygun ve kişilik haklarınıza saygılı bir şekilde işleyebiliriz.
B- Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Kişisel verilerinizi KVKK, sair mevzuat ve uluslararası düzenlemeler uygun olmak koşuluyla ve sizlere daha iyi hizmet vermek gayesiyle;
Sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler ve hizmetler ile ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihleriniz ile alakalı istatistiksel analizler yapmak,
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla üyeliğinizi eşleştirmeniz halinde Üye'yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi işlemekteyiz.
Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle (kargo, gönderi, vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz. ZENCLOK, Site'yi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi; güvenliğiniz ve ZENCLOK'un yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.
Satın aldığınız ürünlerimizden herhangi birini yurtdışında bulunan adresinize gönderilmesini isteyen bir müşterimiz iseniz;
Bu sebeple hizmet aldığımız firmaların( kargo, lojistik vs.) ilgili servislerinin yurtdışında bulunması sebebi ile, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği ve pazarlama bilgileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt dışına aktarılmaktadır.
Ancak; verileriniz her halükarda ZENCLOK tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı dikkat ve gizlilik ile hareket etmesi tarafımızca sağlanmaktadır. Bu haller dışında, bilgileriniz hiçbir bir şekilde yurtdışına aktarılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve satılmamaktadır.
C- Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Yükümlülükleriniz Nelerdir?
Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız;
Kişisel veri sahibi olarak,
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
D- Kişisel Verileriniz Hangi Süreyle Saklanmaktadır?
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
ZENCLOK Olarak Kişisel Verilerinizi Koruma Noktasındaki Yükümlülüklerimiz Nelerdir ?
Sizlere ait kişisel verileri veri sorumlusu sıfatıyla işlemememiz nedeniyle KVKK ve sair mevzuat kapsamında birtakım yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. İlgili yükümlülükleri başlıklar altında belirtmek gerekirse;
Aydınlatma yükümlülüğü,
Bilgilendirme yükümlülüğü,
Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü,
Veri Sorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
F-Değişiklikler
Şirketimiz gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım, Site kullanım müşteri-üyelerine sunacağı ürün, hizmet ,firsatlar ve benzeri hallerde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkini saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.


ERDOĞAN ÇELİK
Tel: 0 545 723 05 52
Mail: [email protected]
Mersis No: ŞAHIS ŞİRKETİ
Vergi Dairesi: BOZYAZI VERGİ DAİRESİ
Vergi No: 236 085 25 45
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...